آزمایشگاه کیان برنا

برای مجموعه‌هایی که قصد دارند تا علامت استاندارد را اخذ کنند، دارا بودن آزمایشگاهی مجهز برای تست محصولات جزو ضروریات به شمار می‌رود. کیان‌برنا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آزمایشگاهی مجهز برای اطمینان از کیفیت محصولات و عملکرد آنها در شرایط مختلف دارد.

آزمون دوره‌ای

برای اطمینان از عملکرد محصولات، آزمایشات ۳ دفعه در بازه‌های زمانی متفاوت تکرار می‌شوند.

تست پایداری

در این تست مقاومت بتن تحت فشار سنجیده می‌شود و نتیجه بر حسب کیلوگرم است.

تست مقاومت خمشی

در این تست میزان خمش بتن با به روزترین دستگاه‌ها سنجیده می‌شود.

تست پایداری

تمامی محصولات در دستگاه “اون” خشک می‌شوند تا شرایط استاندارد تست ایجاد شود.

Rate this page